1. Ethiek en hygiëne staan binnen A Nous Massagepraktijk hoog aangeschreven. Alles wat besproken wordt, blijft privé. Ik verwacht van mijn klanten dat zij hier eveneens zorg voor dragen
 2. In verband met de hygiëne dient de klant ‘fris’ de praktijk te bezoeken en zelf een badlaken mee te nemen waar op gelegen kan worden
 3. A Nous Massagepraktijk geeft geen erotische en geen medische massages. Het wordt niet op prijs gesteld dat dit tijdens een massage gevraagd wordt. Ik behoud het recht om de behandeling dan te staken
 4. Persoonlijke en medische gegevens van de klant worden nooit verstrekt aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant zelf en worden daarom ook zorgvuldig bewaard
 5. Aan het begin van de eerste behandeling wordt de klant gevraagd het intake formulier in te vullen
 6. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en de klant doorverwijzen naar een arts of fysiotherapeut. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra de arts of fysiotherapeut hierin toestemt
 7. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut of specialist of andere behandelaar, dient de klant voor het begin van de massage aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk
 8. Is de klant reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kan ik de klant om toestemming vragen om overleg te plegen met hem of haar of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden en/of wij dan kunnen samenwerken voor een zo goed mogelijk herstel
 9. A Nous Massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik
 10. A Nous Massagepraktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen
 11. A Nous Massagepraktijk behoudt het recht de klant te weigeren indien deze onder invloed is van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie
 12. Betalingen (graag) via pin of contant direct na de behandeling
 13. Annuleren is kosteloos tot 24 uur voor aanvang. Bij niet of te laat geannuleerde afspraken wordt de helft van het tarief in rekening gebracht
 14. Roken is niet toegestaan in de ruimte van A Nous Massagepraktijk
 15. De mobiele telefoon dient uitgeschakeld of op ‘stil’ worden gezet tijdens de massage
 16. Afspraken kunnen telefonisch of via app worden gemaakt.  

Bij het maken van een afspraak en/of bij binnenkomst van A Nous Massagepraktijk gaat de klant akkoord met deze huisregels !!!